O postu, njegovim tajnama, važnostima i o svemu što se veže za njega.

Znaj da se u postu krije posebna osobina koja nije prisutna u ostalim ibadetima, a to je njegovo pripisivanje Allahu, Jakom i Veličanstvenom. Kaže Uzvišeni: “Post je moj, i ja za njega posebno nagrađujem”, a dovoljna je to čast. Kao što je podigao spomen Kabe

 

, pa ju je pripisao sebi rekavši: “i očisti moju kuću”.
Vrijednost posta se ogleda u dvije stvari:
Prva je to što je on tajna i ne vide ga ostala stvorenja i tako u njega ne ulazi pretvaranje. Druga stvar jeste to što sa njim biva savladan Allahov neprijatelj, jer strasti pretstavljaju šejtanovo oružje. Poznato je da se nagoni povećavaju povećanjem jela i pića, i sve dok zemlja strasti bude plodna šejtani ulaze u taj pašnjak. O postu i njegovoj vrijednosti govore mnogi poznati tekstovi.
Poglavlje o sunnetima posta
Pohvalno je odgađanje sehura do zadnjeg vremena, te požurivanje sa iftarom a najbolje je da se iftari hurmama. Također je pohvalno da čovjek bude darežljiv u ramazanu više nego u drugim mjesecima, da čini dobro, mnogo udjeljuje, sve to povodeći se za Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Isto tako pohvalno je izučavanje Kur’ana, boravak u itikafu, naručito u zadnjih deset dana ramazana uz pojačan trud u tom vremenu. Imam Buharija i Muslim su zabilježili hadis da je Aiša, radijallahu anha rekla: “Kada bi nastupila zadnja trećina ramazana, Vjerovijesnik, sallallahu alejhi ve sellem , bi pritegao svoje haljine, oživio noći namazom i budio bi svoju porodicu da klanjaju.” Riječi “pritegao bi svoje haljine” učenjaci su protumačili na dva načina: da se misli da ne bi prilazio svojim ženama a drugo mišljenje da je to u prenesenom značenju truda ili pripreme za neki posao. I kaže se da je razlog njegovog, sallallahu alejhi ve sellem, izričitog truda u zadnjoj trećini jeste traženje lejletu-l-kadra.
Pojašnjenje tajni posta i njegovih adaba
Post ima tri stepena: općeniti post, posebni post te izručito posebni post.
Što se tiče općenitog posta to je čuvanja stomaka i spolnog organa od provođenja strasti. Dok pod posebnim postom se podrazumijeva: čuvanje pogleda, jezika, ruku, nogu, sluha, vida i ostalih dijelova tijela od griješenja.
Naručito posebni post jeste post srca od podlih nauma, misli koje udaljavaju od Uzvišenog Allaha i potpuno ostavljanje svega mimo Uzvišenog Allaha. Za ovaj post postoje posebna objašnjenja koja će doći na drugome mjestu.

Pa od karakteristika ovog posta jeste: obaranje pogleda, čuvanje jezika od zabranjenog i pokuđenog govora kojim se uznemiruju drugi, ili govor od kojeg nema nikakve koristi i čuvanje ostalih dijelova tijela. U hadisu kojeg je zabilježio imam Buharija da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko ne ostavi bestidan govor i rad po njemu, pa Allah nema potrebu za tim da ostavlja hranu ili piće.”
U adabe posta isto tako spada to da se čovjek ne prejeda u toku noći, već jede shodno potrebi, zato jer sin Ademov nije napunio goru posudu od svoga stomaka. Ako se najede na početku noću neće moći iskoristiti vrijeme do kraja te noći. Također ako se prejede za sehur, neće moći iskoristiti vrijeme do podne ( radi predugog spavanja). To je zato što mnoštvo jela uzrokuje ljenost i iznemoglost, tako da radi prekomijernog konzumiranja hrane čovjek propusti bit i srž posta, a to je da osjeti osjećaj gladi i ostavi svoje strasti.
A što se tiče doborovoljnog posta, pa znaj da je on poželjan u odabranim danima. A od tih dana neke imamo u svakoj godini, kao što je post šest dana Ševvala nakon Ramazana, ili kao post dana Arefata, ili dan Ašure, i dest dana Zul Hidžeta kao i mjesec Muharrem.
Dok se neki ponavljaju svaki mjesec, kao dani na početku, u sredini i na kraju mjeseca. Pa ko posti početak mjeseca, njegovu sredinu i njegov kraj, lijepo je postupio. Ma da je bolje da ta tri dana učini da budu bijeli dani. Neki od tih dana se ponavljaju svake sedmice, a to je post ponedjeljkom i četvrtkom.
A najbolja vrsta dobrovoljnog posta jeste Davudov, alejhi-s-selam, post. On bi jedan dan postio a drugi dan iftario. Ova vrsta posta obuhvata tri velike koristi:
Prva je to da se duši u danu u kojem ne posti daje njen fizički udio, dok u danu u kojem posti uzima udio za ibadet, tako da se spoji između onoga što je za nju i protiv nje, a u tome je pravednost.
Druga korist je u tome što je dan u kojem jede dan zahvale, a dan u kojem posti dan sabura. A iman čine dvije polovice; zahvalnost i strpljivost.
Treća je to što pretstavlja jači utisak na borbu sa dušom, zato što svaki put kada se navikne na jedno stanje pređe u drugo.
A što se tiče posta svaki dan, imam Muslim je zabilježio hadis od Ebu Katade, radijallahu anhu, da je Omer, radijallahu anhu, pitao Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem rekavši:” A šta je sa onim koji posti cijelo vrijeme? Pa mu reče: “Takav nije ni postio niti se iftario”. Ovim se misli na onoga koji bi postio čak i dane u kojim je post zabranjen, ali ako bi prekinuo post za dva bajrama i dane tešrika, onda ne bi bilo smetnje u tome. Prenosi se da je otac od Hišama ibn Urve, Allah mu se smilovao, postio svakodnevno, kao što je to činila i Aiša, radijallahu anha. Rekao je Enes ibn Malik, radijallahu anhu: “Ebu Talha je nakon smrti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, postio četrdeset godina.”
Znaj da onaj ko je opskrbljen oštroumnošću, shvata cilj posta. Prema tome tjera sebe onoliko koliko može za ono što je bolje od toga. Između ostalog ibn Mesud je malo postio, i znao bi govoriti: “Ako postim, oslabim u namazu, a ja preferiram namaz nad postom.” Neki su znali ako bi postili oslabiti u učenju Kur’ana, pa bi to bio razlog što ne bi mnogo postili, da bi mogli više učiti Kur’an”. Tako da svaki čovjek zna za svoje stanje i za ono što je najbolje za njega.

Priredili : Emir Perenda i Jasmin Keć

 

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo vas napišite vaš komentar ovdje
Molimo vas unesite vaše ime ovdje