O nama

Islamski UniverzitetUdruženje studenata Bošnjaka Islamskog univerziteta u Medini – USBIUM osnovano je 1420. h. / 1999. godine s ciljem nadomještanja udaljenosti od svoje domovine i zajedničkog rješavanja raznovrsnih poteškoća sa kojima se studenti susreću. Udruženje okuplja studente Bošnjake iz svih krajeva svijeta koji studiraju na Islamskom univerzitetu u Medini. USBIUM djeluje na osnovu statuta u kome je vrhovno tijelo medžlis Udruženja, a potom Šura na čelu sa Predsjednikom. Trenutni predsjednik Udruženja je: Dženan ef. Kamešničanin.
Stranica Udruženja je jedini javni projekat studenata. Uspijevamo održati kontinuitet već deset godina i svojevremeno smo bili jedan od rijetkih medija ove prirode na bosanskom jeziku. Članovi Udruženja biraju i postavljaju svoje tekstove u vidu elektronskog internet časopisa UHUD. Uz mnoge poteškoće ipak je sačuvana kompletna arhiva dosadašnjih tekstova i svi su dostupni na stranici. Na ovaj način rad i prevođenje studenta ima svoju trajniju ulogu u ovom virtualnom svijetu. Sam UHUD sadrži više rubrika a svaku od rubrika vodi student koji studira fakutet te nauke. Tekstovi su naučni i tema se najčešće obrađuje u više nastavaka zbog studioznog pristupa istoj. Svaki student koji završi studiranje ostavlja rubriku novom studentu koji samo nastavlja gdje se stalo ali istovremeno svakom svršeniku se ostavlja prostor da nastavi sa svojim doprinosom ovom projektu. Pored časopisa UHUD na stranici se postavljaju tekstovi o kulturnim događajima grada Medine i o aktivnostima USBIUM-a na taj način čitalac ima priliku da vidi šta se dešava u ovom drevnom gradu i o životu Bošnjaka u njemu.