O Islamskom univerzitetu u Medini

0
414
Islamski univerzitet u Medini

Islamki Univerzitet u Medini s obzirom na svoje ciljeve predstavlja svjetsku islamsku ustanovu.

Datum osnivanja

Univerzitet je osnovan po naređenju kralja Fahda ibn Abdu-l-Aziza dana 25/3/1381. hidžretske godine (1961. po Isa a.s.). Nakon toga slijedi kraljevsko naređenje broj 17. (9/4/1381 H.G) o priznavanju prvog fundamentalnog univerzitetskog pravilnika i unutrašnjeg uređenja njegovog upravnog vijeća. Nastava počinje u nedelju 2. Džumade-l-ahira 1381 H.G.

Pravilnik – Izdat je novi pravilnik Islamskog Univerziteta prema kraljevskom nacrtu (broj 70/M ) 7/8/1395.

Ciljevi univerziteta

Novi ustav je odredio i precizirao ciljeve Univerziteta a oni su:

– Prenošenje i dostavljanje poslanice islama cijelom svijetu putem DA’WETA, univerzitetskog obrazovanja i postdiplomskih studija.

– Usađivanje i razvijanje islamskog duha, produbljivanje praktičnog vjerskog života kako kod pojedinaca tako i u zajednici zasnovano na iskrenoj pokornosti Allahu dž.š. i ispravnom slijeđenju njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

– Priprema naučnih radova i njihovo prevođenje, zatim širenje i sticanje istih na polju islamskih i arapskih znanosti. Ali i ostalih znanosti i grana ljudske spoznaje za kojim islamsko društvo općenito ima potrebu.

– Obrazovanje studenata iz svih krajeva svijeta i edukacija uleme specijalizirane u islamskim i arapskim ( arapski jezik, književnost, historija) znanostima. Obrazovanje islamskih pravnika potkovanih šerijatskim znanjem, što će im pomoći u njihovom pozivanju ( DA’WETU) u islam, te u rješavanju vjerskih i aktuelnih problema sa kojima se susreću muslimani u svojoj svakodnevnici, oslanjajući se na Kur’an, sunnet i praksu prvih generacija muslimana.

– Sakupljanje islamske baštine i briga o njenom očuvanju, valorizaciji i širenju.

– Uspostavljanje naučno-kulturnih veza sa univerzitetima, organizacijama i naučnim asocijacijama u svijetu, te učvršćivanje istih. A sve to u cilju služenja islamu i ostvarivanja njegovih ciljeva.

Univerzitet se sastoji od 5 fakulteta i to:

-Fakultet Kur’ana Časnog

-Fakultet Hadisa

-Fakultet Da’ ve i Usuli-d-dina

-Fakultet Šerijatskog prava

-Fakultet Arapskog jezika

U sklopu Univerziteta tako djeluje i Centar za podučavanje Arapskog jezika, te islamska srednja škola.

90% fakultetskih mjesta zauzimaju studenti iz svih zemalja svijeta, tako da je do sada svjetski priznate diplome sa Univerziteta ponijelo više od 14.000 studenata.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo vas napišite vaš komentar ovdje
Molimo vas unesite vaše ime ovdje