Namaz u džematu kod hanefijskih pravnika?!

Namaz u džematu kod HanefijaČesto možemo čuti da je kod nas hanefija namaz u džematu sunnet muekkedeh, ili ti “pritvrđeni sunnet”, no šta li se cilja tim terminom?
Svakako da ima onih koji kažu da taj termin označava “suprotno potvrdi obaveznosti/vadžiba”, no to nam ne daje za pravo da zanemerimo i veoma jak stav jednih od najznamenitijih i najeminentnijih učenjaka kod Hanefija koji ne prave razliku između “pritvrđenog sunneta” i vadžiba/obaveze.
Tako da i kada je riječ o ovom pitanju, nalazimo ‘Alauddina es-Semerkandija da je rekao: “Džema’at (prilikom obavljanja namaza) je vadžib/obavezan, neki od naših kolega su ga nazvali ‘pritvrđenim sunnetom’, a oba izraza su u suštini identična.” (Tufetu-l-fukaha; 1/227)
Sličanog stava, kada je riječ o obaveznosti džema’ata, je i velikan hanefijskog fikha imam el-Kasani i drugi. (Bedai’u-s-Sanai‘; 1/155)
Česta greška prilikom pripisivanja savremenijih učenjaka prijašnjim stav o neobaveznosti džemaata prilikom obavljanja namaza je pogrešno protumačen stav prijašnjih učenjaka o neobaveznosti odazivanju poziva za obavljanje namaza u Džamiji i miješanju ovog pitanja sa obaveznošću namaza u džema’atu pa makar i van džamije…
Prenosi se od Allahovog Poslanika, sallahu alejhi ve sellem, da je rekao:
“Svakako da je namaz čovjeka sa drugim čovjekom bolji/čistiji od samoobavljenog namaza. Kao što je i čovjekov namaz obavljen sa drugom dvojicom čistiji/bolji od namaza obavljenog sa jednim čovjekom. Što god ih je više, to je draže Allahu Uzvišenom.” (Ebu Davud 554, Ahmed 21265)
Na kraju, ostaje da Allaha zamolimo da svima nama olakša obavljanje svih beš vakat farz namaza u obližnjoj džamiji sa džema’atom sve dok se sa Gospodarom ne susretnemo! Amin!
Miralem Misini

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo vas napišite vaš komentar ovdje
Molimo vas unesite vaše ime ovdje