– Imam Ebu Hanife je pisao od preko 4 hijada učenjaka. Stoga ga je i imam Zehebi uvrstio u svojem djelu “Spomen hafiza” koje se smatra djelom u kojem spominje isključivo samo hafize i velikane iz redova učenjaka.

– Jahja b. Nasr je rekao: “Ušao sam kod njega (Ebu Hanifu), a kuća mu bijaše ispunjena knjigama, pa ga upitah: ‘Šta je sve ovo?’ Zatim je nastavo rekavši: Ovo su sve hadisi od kojih nije prenosio osim nešto malo od kojih se može okoristiti.”

– Ako i prihvatimo pojedine kritike određenih imama u hadisu, poput ibn Ebi Šejbe, koji je u svojem “el-Musannef“-u izdvojio posebno poglavlje o onome u čemu je imam Ebu Hanife ‘kontrirao’ vjerodostojno prenešenom od pojedinih predanja. Dolazimo do ukupnog broja od 125 mesela-šerijatskih pitanja, a što u svakom slučaju nije samo njegov ‘kontradiktoran’ stav, već je to u većini slučajeva i stav imama Nehaija, Seurija i ostalih.

– No, ako polemički i prihvatimo sve što je kritički naveo ibn Ebi Šejbe protiv imama Ebu Hanife, opet, u skladu sa time, dolazimo do zaključka da se imam Ebu Hanife, u ostalim šerijatskim pitanjima koja su od njega prenešena, a za koje postoji dokaz iz sunneta, složio i usaglasio se sa tim vjerodostonim sunnetom.

– Tako da, imajući u vidu broj šerijatskih pitanja, uzimajući u obzir najmanju moguću cifru od 83.000 šerijatskih pitanja koja su izravno preneta od imama Ebu Hanife, i da još hipotetički konstantujemo da je samo u pojedinim ovim pitanjima dokazivao sunnetom, to opet znači da je u preko DESETINE HILJADA PUTA bio saglasan sa vjerodostojnim sunnetom. Šta onda zamjeriti čovjeku poput Ebu Hanife rahimehullah! Allaha molimo da njega i sve islamske učenjake nastani u džennetu-l-firdeusu.

– Odavno je imam Zehebi zaključio, kako su neki ljudi naprosto prevagnuli kantar, stoga je i uspostavljeno pravilo da kada neko govori poimenično o običnim ljudima, bez ikakve šerijatske koristi, takvog prekriži običnim iksom, dok oni koji govore o ulemi, učenjacima, a zasigurno bez ikakve koristi, takvog prekriži crvenim iksom, i još na to pocjepaj stranicu istog iz tvog života.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo vas napišite vaš komentar ovdje
Molimo vas unesite vaše ime ovdje