Deset pravila ustrajnosti (2/10)

0
91
Deset pravila ustrajnosti

Deset pravila ustrajnosti (2/10)

Prava i istinska ustrajnost je držanje ispravnog menhedža i Pravog puta

U ovom dijelu ćemo spomenuti nekoliko govora od ashaba i tabi`ina, radijallahu anhum, kako bi pojasnili koja je to prava, istinska ustrajnost.

Ebu Bekr es-Sidik, radijallahu anhu, je u tumačenju kur`anskog ajeta: Onima koji govore: ”Gospodar naš je Allah!”, a zatim ustraju u tome… (El-Fussilet, 30) rekao: “To su oni koji nisu učinili širk Allahu, subhanehu ve te’ala.” (Prenosi ga imam Taberi u svom Tefsiru, 21\464)

Omer bin el-Hattab, radijallahu anhu, je proučio sljedeći ajet na minberu: Onima koji govore:”Gospodar naš je Allah!”, a zatim ustraju u tome… (El-Fussilet, 30), a zatim je rekao: “Zaista su to oni koji nisu skretali lijevo i desno i koji nisu lukavo radili, kao što to radi lisica.” (Prenosi ga imam Taberi u svom Tefsiru, 21\465)

Od Ibn Abbasa se prenosi da u ajetu: Onima koji govore:”Gospodar naš je Allah!”, a zatim ustraju u tome… (El-Fussilet, 30) riječi “a zatim ustraju na tome” znače: “ustraju na šehadetu da nema božanstva koje se istinski obožava mimo Allaha, subhanehu ve te’ala.” Ovo se također prenosi od Enesa bin Malika, Mudžahida, Esved bin Hilala, Zejd bin Eslemea, Ikrimea i drugih. (Prenosi imam Taberi u svom Tefsiru, 21\464-465)

Ibn Abbas je rekao: “To su oni koji su ustrajali u izvršavanju Allahovih naredbi.” (Taberi u svom Tefsiru, 21/465)

A Ebu Alijeh je rekao: “To su oni koji iskreno Uzvišenom Allahu ispovijedaju vjeru i djelo. “
(El-Mavridi u En-nuket vel-ujunu, 5\275)

Od Ebu Katadea se prenosi da je za Allahove riječi: “a zatim ustraju na tome” rekao da znače: “oni koji su ustrajali na pokornosti Allahu, subhanehu ve te’ala”.

Navedene citate je spomenuo Ibn Redzeb el-Hanbeli, rahimehullah, u Džamiul-ulum vel-hikemu, str.383-384. A zatim je definisao istikamet/ustrajnost kao slijeđenje Pravog puta (a to je prava vjera), bez ikakvih skretanja sa tog puta bilo desno ili lijevo, koja obuhvata činjenje dobrih djela i ostavljanje loših, bilo vanjskih ili unutarnjih. Ova oporuka je postala odlika cijele vjere.“ (Džamul-ulum vel-hikem, str. 385)

Sva ova navedena značenja su bliska i pojašnjavaju jedna druga, zato što je istikamet/ustrajnost riječ koja obuhvata cijelu vjeru.

Ibnul-Kajjim, rahimehullah, kaže: “Istikamet/ustrajnost je sveobuhvatna riječ, povezana sa cijelom vjerom, odnosno označava istinsko izvršavanje svih obaveza prema Allahu, subhanehu ve te‘ala.” (Medaridzus-salikin, 2/105)

Preveo:

Adnan Dupljak

Fakultet šerijatskog prava

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo vas napišite vaš komentar ovdje
Molimo vas unesite vaše ime ovdje