Pitanje: Poznato je da je Allah subhanehu ve teala stvorio nebesa i zemlju u šest dana, kao što je i utvrđeno na osnovu Kur’ana i Sunneta.  Međutim, postoji hadis u muslimovom Sahihu da je Allah dželle š’anuhu stvorio nebesa, zemlju i Adema alejhisselam u sedam dana. Kako da spojimo između ajeta i ovog hadisa u muslimovom Sahihu? Molim vas za pojašnjenje? Allah vam dao svako dobro.

Odgovor: Tačno i vjerodostojno je ono na što su uputili vjerodostojni dokazi da je Allah dželle š’anuhu stvorio cijeli svijet i nebesa Njegova, i Zemlju Njegovu, i ono sto je izmjeđu neba i Zemlje u šest dana, kao što nas je o tome obavjestio u Svojoj Knjizi Allah dželle š’anuhu: ” Doista je vaš Gospodar Allah koji je stvorio nebesa i Zemlju u šest dana a zatim se iznad Arša uzdigao…”(El-Earaf, 54), kao i riječ iUzvišenog: “Allah je nebesa i Zemlju i ono što je izmjeđu njih u šest dana stvorio a onda se iznad Arša uzdigao “( Es-Sedžde, 4), također, u suri Kaf u tridesetosmom ajetu: “Mi smo stvorili nebesa i Zemlju i ono što je izmjeđu njih u šes tdana…”, i drugi ajeti koji govore o ovome. Dani u koji ma se dogodilo stvaranje su: nedjelja, ponedjelak, utorak, srijeda, četvrtak i petak, a što se tiče subote u njoj se nije dogodilo stvaranje zato što je to sedmi dan  i zbog toga je nazvan sebtom sto znači komad. Također su dokazi vjerodostojni hadisi da su nebesa iZemlja iono što je izmjeđu njih stvoreno u šest dana. A što se tiče hadisa kojeg prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu a glasi: “Allah je stvorio tlo u subotu, a stvorio je planine u nedjelju, a drveće u ponedjeljak, a neprijatnosti u utorak, i stvorio je svjetlo u srijedu, a životinje rasprostranio u četvrtak, a Adema je stvorio nakon ikindije u petak, on je posljednje stvorenje koje je stvoreno u posljednjem času na dan džume, izmjeđu ikindije i akšama”. Zabilježio ga je imam Ahmed, Nesai i Muslim sa više predaja i u njemu je apsorcija sedam dana. Buharija i drugi imami hadisa su govorili da je ovaj hadis  predaja od Ebu Hurejre od K’ab El-Ahbara, i ne doseže do Allahovog poslanika s.a.w.s. nego se nekima od prenosioca hadisa učinilo da je hadis izrekao  Allahov poslanik s.a.w.s. Na osnovu rečenog ovaj hadis je od ashaba izrečen i nije jak kao dokaz u odnosu na ajete i vjerodostojne hadise koje je kazao Allahov poslanik s.a.w.s. i ne uzima se kao dokaz,  ovim se otklonio problem kontradiktornosti izmjedju dokaza.

Stalna komisija za fetve, pitanje br. 20164.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo vas napišite vaš komentar ovdje
Molimo vas unesite vaše ime ovdje