BIOGRAFIJA ŠEJHA DR. MUHAMMEDA HASSANA

0
340
sejh muhammed hassan

BIOGRAFIJA ŠEJHA DR. MUHAMMEDA HASSANA

U ime Allaha, Milostivog i Samilosnog

BIOGRAFIJA ŠEJHA DR. MUHAMMEDA HASSANA

PREVEO: Čolaković Sulejman, student fakulteta Šerijata na islamskom Univerzitetu u Medini Muneweri
Muhammed HassanIme: Muhammed Ibrahim Ibrahim Hassan

Nadimak: Muhammed Hassan

Rođenje: 04.8.1962.g.

Rodio se u selu Demuh, oblast Dekahlijja u Egiptu.

Kvalifikacije: Odbranjena doktorska disertacija na Univerzitetu Al-Azhar 2012. godine, postdiplomske studije iz oblasti novinarstva na Kairo univerzitetu.

Radio je kao profesor hadisa i metoda muhaddisa na fakultetu Šerijata i islamske Teologije pri univerzitetu “Kralj Muhammed ibn Saud”.

Nauku je sticao kod uvaženih šejhova:

1- Šejha Abdu-l-‘Aziza bin Baza

2- Šejha Muhammed ibn Salih ibn ‘Usejmina

3- Šejha Abdullaha ibn Džibrina

4- Šejha Abdu-l-Kadira Šejbe-l-Hameda

ŽIVOTOPIS ŠEJHA MUHAMMEDA HASSANA

On je uvaženi i cijenjeni šejh, njegova ekselencija: Muhammed ibn Ibrahim ibn Ibrahim ibn Hassan, poznat kao “Muhammed Hassan”.

Uvaženi šejh, Muhammed Hassan, se rodio 1962.g. u selu Demva, u oblasti Dekahlijja u kući pobožnih ljudi. Bio je poznat kao religiozan i dobar insan. Odgovornost njegovog odgajanja je preuzeo njegov djed od majke, kojeg je krasila inteligentnost i oštroumnost koja ga je osposobila i podstakla da nauči plemeniti Kur’an napamet. Potom je svog unuka pridružio halkama seoskih učenjaka kada je imao svega četiri godine. Nakon toga, nije napunio ni osam godina kako treba, a Allah ga je već obdario hifzanjem/memorisanjem cijelog Kur’ana kod šejha Misbah Muhammed ‘Iweda, da mu se Allah Smiluje, koji ga je također podstakao i na hifzanje metna/stihova od Ebi Šudža’ iz šafijskog mezheba i još nekih drugih metnova/stihova iz oblasti akide/vjerovanja.

Pošto je njegov djed primijetio da mali Muhammed ima jaku memoriju pamćenja, odredio mu je da nauči napamet “Rijadu-s-Salihin”, te je memorisanje te knjige završio u svojoj 12-oj godini života, potom je naučio napamet i gramatiku arapskog jezika kod šejha Misbaha, pa je na taj način zavolio arapski jezik i poeziju još od malena.

Uvaženi šejh je počeo podučavati druge u velikoj džamiji u selu kada je imao svega 13 godina svog života i to je počeo sa podučavanjem knjiga: “Rijadu-s-Salihin” i “Fikhu-s-Sunne”.

Potom ga je njegov djed obavezao da održi i prvu hutbu petkom, pa je tako njegova prva hutba bila u selu “Mrtvi mudžahid”, tj. u susjednom selu njegovog sela “Demwa”, a on je tada imao tek 13 godina. Ta njegova prva hutba je bila o smrti i bila je toliko blistava i divna da je ostavila jak trag na klanjačima, što je rezultiralo ushićenjem i divljenjem kod slušaoca toliko da ga je imam tog mesdžida pozvao da održi hutbu i narednog petka. Pa od tog vremena uvaženi šejh nije prekidao održavanje hutbi petkom sve do dana danas, osim u nekim iznimnim slučajevima bolesti ili putovanja.

Potom se uvaženi šejh upisao na novinarski fakultet pri Kairo univerzitetu, gdje se mnogo okoristio iz nekih predmeta u svojoj da’wi, kao što je predmet: “Način obraćanja javnosti” itd.

Istovremeno je ustrajao na sticanju vjerskog znanja kod šejhova sa Azhara, pogotovo iz oblasti Fikha i Tefsira.

Uprkos svemu tome, šejh nije prekidao svoje vazove petkom na džumi namazu niti podučavanje, pa je tako imao i sedmični ders u univerzitetskom gradu koji je osnovan 1998.g.

Tokom ljetnog raspusta, uvaženi šejh je otputovao u Jordan cijenjenom muhaddisu i obnovitelju 20. stoljeća Ebu Abdu-r-Rahmanu, šejhu ALBANIJU, rahmetullahi ‘alejhi, a tada je imao tek 18 godina. Tako da je prisustvovao nekim manjim skupovima uvaženog šejha Albanija, i u tom periodu je radio kao imam i hatib u jednom mesdžidu u blizini grada Sehab.

Nakon tog “univerzitetskog” perioda, uvaženi šejh se upisao na Institut za islamske nauke u Kairu, ali mu je Uzvišeni Allah odredio da ne nastavi učenje na tom isntitutu zbog obaveznog odziva egipatskoj vojsci radi regrutacije, gdje je nakon svog ulaska odmah počeo sa održavanjem dersova i hutbi uz Allahovu pomoć.

Nakon tog perioda vojne regrutacije, šejh je ostao gradu Suec podučavajući u raznim mesdžidima i držeći hutbe gdje je na taj način okupio obližnje stanovništvo grada oko sebe i na taj način se veoma brzo pročulo za njega u gradu.

Potom šejh odlazi u Rijad i započinje svoju priču u Saudijskoj Arabiji, gdje je klanjao u mesdžidu Er-Radžihi u oblasti Rabve, gdje je usput učio mudrosti, iskustva i edeb od šejha Ebu Saliha Sulejmana Er-Radžihija.

Poslije odlazi sa šejhom Safwet Nuru-d-Dinom da upozna uvaženog šejha i istaknutog alima svog vremena Abdu-l-‘Aziza Bin Baza, rahmetullahi ‘aleyhi, i ujedno nakon što ga je upoznao poceo je i sa sticanjem znanje pred njim. U početnoj fazi je počeo sa učenjem vjerskog znanja kod šejha Ez-Zemana i imama ehlis-sunneta u svom vremenu, Bin Baza. Sjedeći i gaseći svoju zeđ za znanjem pred šejhom Bin Bazom je ostao godinama, preslušao je mnoge komentare raznoraznih djela, kao npr. “Komentar Fethu-l-Bari” na Sahihu-l-Buhari, “Komentar na 40 Nevevijevih hadisa”, “Komentar na Tahavijinu akidu”, “Komentar vasitijske akide”, potom i mnoge druge komentare iz fikha i usulu-l-fikha i drugih islamskih nauka…

Kompletnu Tahavijinu akidu šejh Muhammed Hassan je prešao pred šejhom Ibn Džibrinom, kao i još mnoge druge komentare iz fikha, usul-l-fikha, tefsira i akide.

Nakon ovog perioda slušanja dersova kod šejhova Bin Baza i Ibn Džibrina, uvaženi šejh Muhammed Hassan je jedan period sjedio i učio pred šejhom ‘Abdu-l-Kadirom Šejbe El-Hamedom, kod kojeg je kompletirao komentar na knjigu “Bulugu-l-Meram – Vrhunac čežnje”.

Nakon ovog perioda, koji je za šejha bio itekako sadržajan i krcat raznoraznim načinima slušanja dersova, hutbi, komentara, zatim sjedenje i učenja pred mnogobrojnim i najboljim šejhovima tog vakta, šejh Sulejman Er-Radžihi ga je obavezao na preseljenje u njegov mesdžid u Kassimu (Saudijska Arabaija), te prilikom otvorenja jednog od skladišta i uz prisustvo mnogih velikana iz redova uleme, šejh Sulejman ga je obavezao da održi hutbu pred tim mnogim velikanima, i neposredno nakon što je održao hutbu, ustao je šejh Abdullah Ibn Meni’ zahtijevajući od cijenjenih šejhova da šejhu Muhammedu Hassanu daju počasnu diplomu doktora nauka.

U tom periodu njegova boravka u Kassimu, šejh Muhammed Hassan je učio pred istaknutim usulskim učenjakom, Muhammed Ibn Salih El-‘Usejminom, Allah mu se Smilovao!

Nakon ovog iscrpnog perioda sticanja znanja, šejh je počeo predavati predmet “Hadis”, “Metode muhaddisa”, te predmet “Vrste hadisa” na univerzitetu “Kralj Muhammed Ibn Saud”, tačnije na njegovom ogranku u gradu Kassimu i to na dva fakulteta: fakultetu Šerijata i islamske Teologije, i sve to uz preporuku šejha ‘Usejmina.

Istaknuti i cijenjeni šejh Muhammed Hassan iza sebe ima na stotine knjiga i stotine videa iz cd i dvd produkcije u svim ograncima nauke. I njegova aktivnost se nije zaustavila na pisanju knjiga i držanju dersova i hutbi, nego ga je to samo još više podstaklo da nastavi širiti da’wu i u mnogim drugim zemljama svijeta. Uz sve ovo, za njega se još veže učešće na desetinama državnih kongresa koji se brinu za stanje muslimana i islama, a od njih ćemo spomenuti kongres koji se održao u New Yorku u kojem je učestvovalo 75 alima, a koji je okončan zavrsnom riječi upravo šejha Muhammeda Hassana.

Danas, šejh Muhammed Hassan je u potpunosti posvećen da’wi i održava sedmične dersove u “Mesdžidu-t-Tewhid” u svom rodnom selu kod grada Mensure.

Zatim, počeo je sa podučavanjem na “Institutu za poduku daija” u Mensuri, gdje podučava sljedeće predmete:

– “Akidu/vjerovanje” na institutu za poduku daija u Mensuri.

– “Metode muhaddisa”, “Tumačenje hadisa” i “Komentar Džibrilovog hadisa”.

– “Sira Allahovog Poslanika, ‘aleyhis-selam”

KNJIŽEVNA DJELA:

1) “Hakikatu-t-Tewhid – Suština tewhida”

2) “Havatiru ala Turuki-d-Da’weti – Opasnosti na polju da’we”

3) “Kawa’idu el-Mudžteme’i el-Muslimi – Temelji muslimanskog društva”

4) “El-Imanu bi-l-Kadai we-l-Kaderi – Vjerovanje u Božiju odredbu i sudbinu”

5) “Es-Sebatu kable el-Memati – Ustrajnost i sigurnost prije smrti”

6) “Eimmetu-l-Huda we Mesabihu-d-Dudža – Imami upute i svjetlosti tmina”

7) “Džibrilu jes’elu we-n-Nebijju judžibu – Džibril pita, a Poslanik odgovara”

8) “Mesailu muhimmetunn bejne el-Menhedžijjeti we el-Harekijjeti – Bitna pitanja/mes’ele između planskih i dinamičnih”

Također, šejh Muhammed Hassan je iza sebe ostavio i na stotine dersova, naučnih skupova, hutbi…

MOLIMO UZVIŠENOG ALLAHA, subhanehu we te’ala, DA DA BEREKETA UVAŽENOM ŠEJHU, TE DA GA POŽIVI JOŠ DUGO I POVEĆA MU ZNANJE KAKO BI SE UMMET OKORISTIO NJIME, TE DA GA NAGRADI NAJBOLJOM NAGRADOM NA DUNJALUKU I AHIRETU! AMIN!

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo vas napišite vaš komentar ovdje
Molimo vas unesite vaše ime ovdje